پرداخت اعتباری

شیوه‌های پرداخت اعتباری و نقدی

کاربران شرکت سانا تدبیر پایا (دریک / deric) می توانند در هنگام ثبت سفارش، با در نظر گرفتن شرایط مطلوب برای خود یکی از دو روش پرداخت نقدی و پرداخت اعتباری را انتخاب کنند. پرداخت موفق تمامی هزینه در شیوه نقدی یا قسمتی از آن در شیوه اعتباری به منزله ثبت قطعی برای سفارش است. […]

  • تیم دریک
    تیم دریک
  • 1399-04-22