ویروس مرس

بیشتر در مورد ویروس کرونا بدانیم!

  در سال 2002 ویروس کرونایی به اسم سارس از خفاش به نوعی گربه منتقل شد و از آنجا یه انسان رسید، در سال 2012 باز نوعی دیگر از ویروس کرونا به نام مرس از خفاش به شتر و سپس به انسان منتقل شد. ویروس کرونایی که الآن جهان را درگیر ساخته به اسم کوید-19 […]

  • حسین زمانی
    حسین زمانی
  • 1399-01-19