ضمانت گارانتی دریک

فروش اقساطی کنسول بازی

فروش اقساطی کنسول بازی: بازی راه فراری برای گریز از روزمرگی های زندگی ماشینی است. با آپارتمانی شدن خانه ها و محدودیت در دسترسی به فضاهای باز، سبب تدوین کنسول های بازی جهت ایجاد سرگرمی در خانه ها شده است. امروزه می توان مدعی بود که اولین گزینه در سرگرمی، بازی های کامپیوتری است. اما […]

  • تیم دریک
    تیم دریک
  • 1399-05-07