اعتبارسنجی

شیوه اعتبارسنجی دریک

اعتبارسنجی افراد متقاضی برای دریافت وام خرید کالا مبتنی بر توان مالی و رفتار اعتباری متقاضیان است که به عنوان اولین اقدام برای شناخت مشتری استفاده می‌شود. به طور عمومی فرآیند اعتبار سنجی در شرکت ها و موسسات مالی برای متقاضیان زمان بر و دردسر ساز است. این مساله در برخی موارد تا جایی بغرنج […]

  • تیم دریک
    تیم دریک
  • 1399-04-22