سلامت جسم

مدت زمان لازم برای تولید واکسن ویروس کرونا

هنگامی که بیماری عفونی جدیدی نمایان می شود، برای تولید واکسن  جهت استفاده همگانی، حداقل 12ماه فرصت نیاز است. در مرحله ی ابتدایی، ویروس بر روی سلول در محیط آزمایشگاه قرار گرفته و بر هم کنش آن با سلول بررسی می شود.

  • حسین زمانی
    حسین زمانی
  • 1399-01-20