سلامت و زیبایی

مدت زمان لازم برای تولید واکسن ویروس کرونا

هنگامی که بیماری عفونی جدیدی نمایان می شود، برای تولید واکسن  جهت استفاده همگانی، حداقل 12ماه فرصت نیاز است. در مرحله ی ابتدایی، ویروس بر روی سلول در محیط آزمایشگاه قرار گرفته و بر هم کنش آن با سلول بررسی می شود.

  • حسین زمانی
    حسین زمانی
  • 1399-01-20