سوپر مارکت

فروش اقساطی مواد غذایی و اقلام سوپر مارکتی

فروشگاه دریکderic  و فروش اقساطی مواد غذایی: در زندگی روزانه  همه خانواده ها ، مخصوصا خانواده های شهری خرید اقلام مصرفی روزانه یکی از کارهای وقتگیر است که با توجه به شلوغی خیابانها و ازدحام در فروشگاههای مواد غذایی و یا هایپرمارکت ها، در حقیقت کاری کسل کننده است که اکثر اوقات از حوصله ما […]

  • تیم دریک
    تیم دریک
  • 1399-04-30